Top
Voorwaarden
Inloggen
Prijzen op deze site zijn zichtbaar na inloggen. Inlogcodes worden verstrekt aan bedrijven met Kvk-nummer. Particulieren zijn welkom op www.artoek.nl alwaar het boek ook te koop is, mèt verzendkosten.

Btw
Prijzen zijn excl. btw en incl. verzendkosten (Nederland en België).
Bedrijven buiten Nederland doch binnen de EEG vallen onder de ICT-regeling (uitlevering zonder btw).

Diensten
De aangeboden diensten gaan altijd in overleg. Omdat het o zo handig is voor mijn administratie staan ze hier vermeld.